Formentera aprova 21 de les 23 propostes presentades a la segona sessió del debat de l’estat de l’illa

foto 2020 2n debat estatEl Consell de Formentera ha celebrat avui la segona sessió del debat d’estat de Formentera. A la sessió s’han aprovat les 12 propostes presentades per l’equip de govern per unanimitat, excepte una en què l’oposició s’ha abstingut. Pel que fa a les propostes presentades pel grup de l’oposició, 9 han rebut el suport de tota la cambra, 2 han estat rebutjades. En total, 20 de les 23 propostes han estat aprovades per unanimitat.

Les propostes del grup municipal Gent per Formentera i el grup municipal PSC-PSOE Formentera han estat:

Turisme
En matèria de turisme i en vista a la temporada 2021, el Ple del Consell ha aprovat per unanimitat: instar al Consell Insular de Formentera i al Govern de les Illes Balears a continuar treballant per establir, de manera urgent, acords i protocols a nivell nacional i internacional per a la propera temporada turística que tingui en compte les particularitats de Formentera i que propiciïn corredors segurs pels visitants, aconseguint una illa segura tant pels visitants com pels residents, segons ha explicat la presidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer.

Connexions marítimes i port de la Savina
En matèria de connexions entre illes, també ha rebut el suport unànime de tots els grups polítics: instar al Govern de les Illes Balears a garantir durant tot l’any la prestació dels serveis de la primera barca a les 6h de Formentera a Eivissa i l’última barca a les 22.30h d’Eivissa a Formentera i a aprovar el decret de desenvolupament de la Llei de Transport Marítim per establir els horaris i les freqüències mínimes i màximes en la línia regular Formentera-Eivissa i limitar les excursions marítimes que visiten Formentera, complint l’article 28.3 de la Llei de Transport Marítim.

“Des de fa unes setmanes ja no disposam de la connexió de les 6h i es preveu que en les pròximes setmanes perdrem la de les 22.30h, són connexions necessàries per Formentera, i per això demanam al Govern que les garanteixi i que aprovin el decret que regularà i defensarà els drets dels formenterers i formentereres pel que fa a les comunicacions de l’illa, única porta d’entrada i sortida de Formentera”, segons ha declarat el conseller de Mobilitat, Rafael González.

Pel que fa a la reordenació del port de la Savina, la proposta defensada per Rafael González, també ha rebut suport de tota la cambra: instar a l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a reordenar els usos de l’espai marítim portuari del port de la Savina, reubicant el punt d’atracament de les excursions marítimes als molls de passatge i habilitant un espai per amarraments socials i un altre per a embarcacions de lloguer, i que la mencionada reordenació quedi recollida tant al Pla d’Utilització dels Espais Portuaris del port de la Savina com al Pla Especial de port de la Savina.

Creació d’anella ciclista i per vianants
Altra de les propostes de l’equip de govern aprovades, amb el suport de Gent per Formentera/PSC-PSOE Formentera i en aquest cas l’abstenció de Sa Unió, ha estat: instar a la Demarcació de Costes de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears i al Consell Insular de Formentera a la creació d’una anella ciclista i per a vianants al voltant de l’estany Pudent, formada pel camí de sa Guia, el camí des Brolls i un nou camí que connecti es Pujols amb Illetes, i a millorar la regulació d’accés al Parc natural de ses Salines potenciant l’ús dels mitjans de transport més sostenibles, per garantir una millor preservació d’aquest espai natural i el gaudi per part dels residents i turistes.

Pel que fa a la creació de l’anella ciclista i per vianants, segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Rafael González, l’objectiu és potenciar aquest tipus de mobilitat a peu i en bicicleta entre residents i turistes a la vegada que es millora la seva experiència i la preservació del medi ambient. “Per aconseguir-ho, haurem d’introduir mesures perquè al camí des Brolls no puguin circular els vehicles de motor de punta a punta, garantint només accés als veïns, i per connectar es Pujols amb ses Illetes hem de treballar amb les altres administracions per crear un nou camí entre sa Roqueta i es Pujols per completar l’anella”, segons ha explicat.

Mesures per pal·liar la crisi
A la sessió plenària també ha rebut suport de tots els grups la proposta: instar al Consell a seguir treballant en mesures econòmiques que pal·lien la crisi econòmica generada per la covid i a redactar un pla de reactivació econòmica consensuat amb els grups polítics i sectors econòmics i socials. El conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, ha destacat que des de la institució es seguirà prioritzant l’ajuda a les persones més vulnerables i el foment de l’activitat econòmica, “ho farem de manera consensuada amb els agents econòmics i socials i la resta de grups polítics per avançar seguint un full de ruta consensuat que ens guiï en aquests moments tan delicats”.

Millores plantilla Policia Local
L’equip de govern Gent per Formentera/PSC-PSOE Formentera i el grup de l’oposició Sa Unió han donat el vot favorable a la proposta defensada pel conseller d’Interior, Josep Marí, per: instar al Consell Insular de Formentera a seguir fent processos de selecció, en el marc de la llei de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, per tal d’incorporar nous efectius i poder arribar a consolidar una plantilla estable i suficient de la Policia Local de Formentera i treballar per a que es realitzin les modificacions legislatives necessàries per propiciar la permanència en el destí triat per a opositar.

Energies renovables
El Ple també ha aprovat per unanimitat instar al Consell a reordenar i impulsar les energies renovables a l’illa per assolir l’autoabastiment mitjançant fonts d’energia verda. En aquest punt, el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha destacat que l’any passat es va aprovar al ple l’emergència climàtica, que actualment s’està treballant en la redacció del pla d’energies renovables i també hi ha anunciat que s’està tramitant la instal·lació de plaques fotovoltaiques al camp de futbol municipal per al pròxim any, amb una subvenció del Govern del 43,65%. “Hem de ressaltar que amb aquesta instal·lació el 84% de l’energia generada al camp de futbol serà auto-consumida”, ha remarcat el conseller Sanz.

Referent al medi ambient, també s’ha aprovat per unanimitat instar al Consell i al Govern a la regulació i ordenació dels fondejos a tot el litoral de l’illa. El conseller de Medi Ambient ha recordat els passos que s’estan donant en aquest projecte conjuntament amb el Govern balear amb el nou pla de gestió Natura 2000.

Pla de Cultura
La proposta: instar al Consell Insular de Formentera a redactar i implementar un Pla de Cultura amb un procés de participació ciutadana i comptant amb els grups polítics amb representació plenària. Aquest Pla de Cultura, segons ha explicat la consellera del ram, Susana Labrador, tindrà per objectiu traçar les línies que han de regir les polítiques culturals de present i futur i que contempli els nous equipaments culturals. Així mateix, el pla haurà de tenir també en compte la relació entre la cultura i el patrimoni immaterial, la llengua, l’educació i la perspectiva de gènere, entre d’altres, i es farà comptant amb un procés participatiu, segons ha explicat la consellera.

Habitatge
El Ple també ha donat suport unànime per instar al Consell i Govern per a la creació i dotació de recursos a l’Agència de l’Habitatge de Formentera. La consellera d’Habitatge, Ana Juan, ha defensat aquesta agència "perquè entre totes les administracions intentem donar solució a aquest greu problema que pateix una gran part de la societat de Formentera”.

Altres propostes aprovades per unanimitat en el ple presentades per l’equip de govern han estat les referides a redactar i implementar el pla d’impuls del comerç local; així com el pla d’actuació integral per a persones amb diversitat funcional de l’illa. Aquest pla, tal com a destacat el conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, “es desenvoluparà en col·laboració amb totes les associacions de tota l’illa amb l’objectiu primordial de millorar la qualitat de vida d’aquests ciutadans i perquè ningú quedi enrere”. Respecte al pla de dinamització del comerç, la consellera Ana Juan, després de repassar les campanyes desenvolupades enguany, ha destacat que s’ha de “continuar treballant juntament amb els comerciants donant impuls a aquest sector”.

Propostes oposició
Pel que fa a les propostes presentades per Sa Unió totes, excepte 2 que han estat rebutjades, la resta s’han aprovat per unanimitat i són les següents:
-Instar al Consell de Formentera a continuar treballant de manera consensuada amb la Comissió d’ordenació i Promoció Turística (COPT) en un Pla Anual Extraordinari d’Impuls del Turisme de cara a la pròxima temporada.

-Instar al Consell de Formentera a redactar un Pla de Seguretat Vial, que desenvolupi les directrius i mesures recollides al Pla de Mobilitat Sostenible de l’illa de Formentera amb consens de tots els grups polítics del Ple.

-Instar al Consell de Formentera a redactar i desenvolupar un Pla Director Sectorial de Carreteres amb aplicació de la legalitat vigent, tenint en compte el Pla de Mobilitat de l’illa, i amb consens de tots els grups polítics del Ple.

-Instar al Govern de les Illes Balears a que es faci urgentment l’ampliació del IES Marc Ferrer, que ja compta amb partida pressupostària per part de l’administració.

-Instar al Consell de Formentera a seguir treballant en l’aprovació i el desenvolupament dels plans d’ordenació i els projectes d’urbanització, sanejament, millora i embelliment que corresponguin a cadascun dels nuclis urbans de ses Bardetes, es Ca Marí i sa Roqueta amb la participació dels veïns i segons ho permetin les cessions, els acords amb el consens dels veïns i de tots els grups polítics del Ple.

-Recolzar l’activitat del sector primari potenciant el producte local mitjançant acords amb el sector turístic, millorant la seva visibilitat i projecció dins i fora de l’illa.

-Instar al Govern de l’Estat a crear el Jutjat de Primera Instància i el Registre de la Propietat a l’Illa de Formentera.

-Instar a la Direcció General del Servei d’Ocupació Estatal a prendre les mesures necessàries per mantenir els administratius a l’oficina del SEPE de Formentera perquè es presti el servei de manera presencial a l’illa.

Per últim, destacar que una de les propostes presentades per Sa Unió ha estat transaccionada per l’equip de govern i ha rebut el suport de tots els grups polítics:
-Instar al Govern que destini una partida extraordinària en el pressupost de 2021 per cobrir l’increment del cost del departament de menors del Consell.


6 d’octubre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera