Formentera pròrroga el paquet de mesures econòmiques i tributàries per fer front a la crisi i n’inclou de noves per ajudar a reactivar l’economia

foto 2020 ple octEl Consell de Formentera ha celebrat avui el ple ordinari del mes d’octubre. A la sessió s’ha aprovat per unanimitat la pròrroga d’un paquet de mesures econòmiques i tributàries aprovades al maig perquè tenguin vigència també durant el primer semestre de 2021 “ja que la crisi continua”, segons ha explicat el conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell. “L’objectiu de la subrogació d’aquestes mesures és ajudar les persones afectades per la crisi de la covid-19 perquè a Formentera ningú quedi enrere”, segons ha afegit.

En aquest sentit, el Ple ha donat suport per unanimitat a set modificacions fiscals d’ordenances. Tres de les modificacions s’han fet per seguir atorgant durant els sis primers mesos de 2021, bonificacions del 50% als usuaris afectats per la crisi de les escoletes, de l’Escola de Música i Dansa i de les instal·lacions esportives i serveis esportius. S’entén com a usuaris afectats aquells autònoms afectats per la crisi o amb una reducció d’activitat del 50%, persones en situació d’atur o afectats per ERTOs i persones que rebin altres ajudes o rendes mínimes.

La quarta modificació fa referència a la pròrroga de la proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per visites al Far de la Mola. Amb aquesta modificació es segueix fent extensiva la bonificació del 100% per accedir al far per a tots els residents de les illes, per als menors i aturats l’entrada també és gratuïta. La cinquena modificació estableix que durant els primers 6 mesos de l’any també quedarà suspesa la taxa de serveis de l’escorxador “per donar suport al sector primari durant la crisi”, segons ha matisat el conseller d’Economia.

En darrer lloc, Bartomeu Escandell ha explicat les dos darreres modificacions, igual que ja s’ha fet durant el 2020, el Consell ha suspès el cobrament de la taxa per ocupació de via pública tant de comerciants, com dels mercats per als primers 6 mesos del 2021. Així mateix, s’ha aprovat la pròrroga del cobrament fins al 30 de juny de les noves altes d’activitats turístiques i d’Estades Turístiques en Habitatges.

D’altra banda, també s’ha aprovat per part de tots els grups una bonificació del 50% per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives per les persones que cobrin l'ingrés mínim vital i també les dones víctimes de violència de gènere que no percebin cap de les prestacions establertes, de conformitat amb el contingut de l’informe de l’Institut Balear de la Dona, de data 29 de juny de 2020.

IBI
El Ple del Consell ha aprovat amb el vots a favor de l’equip de govern GxF-PSOE i l’abstenció de l’oposició, la proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, IBI. Segons ha explicat el conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, aquesta modificació significarà una rebaixa del tipus de gravamen aplicable als béns immobles urbans que passarà del 0,80% actual, al 0,75%.

Bonificació de taxes i impostos
Arran la campanya ‘Formentera es cuida a cada racó’, el Consell de Formentera ha agilitzat els tràmits administratius per obtenir els permisos d’obres menors, així mateix bonifica les taxes i impostos associades a aquestes les obres de reforma i millores. “Amb aquestes bonificacions s’espera impulsar el sector de la construcció, reformes i manteniment de l’illa de Formentera en un moment en què és especialment important fer-ho”, segons ha explicat el conseller de Territori, Rafael González.

Per això, a la sessió plenària s’han aprovat de manera unànime modificacions d’ordenances fiscals reguladores amb les quals es bonifica el 95 % de l’impost de construcció, obres i instal·lacions d’aplicació a l’execució d'obres, el 100 % de la taxa a les sol·licituds d’ocupació dels terrenys d’ús públic local i el 100% de la taxa a les sol·licituds de llicència d’obra menor sense projecte o presentacions de comunicació prèvia sense projecte. Totes les peticions han d’estar presentades abans del dia 30 d’abril de 2021 i no han de ser obres que suposin en cap cas noves edificacions o augment de la superfície existent.

D’altra banda, el Ple ha donat suport amb els vots dels consellers de l’equip de govern i el vot en contra de l’oposició, a una proposta per declarar que no es permeti cap increment d’edificabilitat, superfície construïda i d’ocupació en els hotels. La llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la covid-19 permet una ampliació de fins al 15% de la superfície dels establiments turístics d’allotjament, però deixa en mans dels consells la seva modificació, segons ha destacat el conseller de Territori.

Embarcacions Marítimes
També per unanimitat, s’ha aprovat demanar al Ministeri d’Interior i al de Foment del Govern de l’Estat “la presència d’una embarcació del Servei Marítim de la Guàrdia Civil i la designació d’una llanxa d’intervenció ràpida de Salvament amb base al port de la Savina de Formentera” amb l’objectiu de “donar resposta a les emergències marítimes que puguin sorgir i pel major control de les activitats nàutiques i per tal de donar compliment a la normativa ambiental”, segon ha destacat el conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell, qui ha defensat la proposta.

Amb els vots a favor de tots els grups polítics, també s’han aprovat les bases reguladores per a l’acció concertada amb la Cooperativa del Camp per la continuïtat de les actuacions del programa de recuperació del sector agrícola i millora de l’entorn rural i del paisatge de Formentera. Amb aquest acord es dona una ajuda directa de 78.000€, al mes de maig es va signar un conveni de col·laboració per valor de 52.000€. En total el Consell destinarà aquest any 130.000€ perquè la cooperativa segueixi “recuperant el sector primari, defensi la imatge tradicional de l’illa, i pugui oferir un producte de qualitat”, ha assenyalat el conseller Escandell.

Reducció d’ús de mascaretes reutilitzables i de cremes solars
D’altra banda, el Ple ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern i en contra de l’oposició la proposta presentada pel conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, per promoure la reducció de la utilització de les mascaretes d’un sol ús, “sempre que la situació i l’àmbit sanitari ho permeti, tot adoptant les mesures pertinents per a una millor conservació del medi ambient i minimitzar així els residus generats”. El conseller ha recordat que a l’illa, “cada vegada més sovint, es troben mascaretes d’un sol ús al llarg de totes les carreteres, camins, i fins i tot als espais d’especial protecció com el parc natural” i per això s’insta a promoure la reducció de la generació de residus d’un sol ús.

També, amb el suport de tots els grups del Ple, s’ha aprovat instar al Consell de Formentera a promoure la reducció de la compravenda i ús de les cremes solars que contenguin productes nocius per al medi marí, com el diòxid de titani, l’òxid de zinc, o l’oxibenzona, per a la seva progressiva eliminació del nostre litoral, segon la proposta presentada el conseller de Medi Ambient. De la mateixa manera, s’insta al Govern de les Illes Balears i al Govern de l’Estat a que impulsin i redactin una normativa que acabi amb la fabricació i comercialització d’aquests tipus de cremes solars.

Visibilització de la dona rural
El Ple del Consell de Formentera ha aprovat unànimement instar el Govern balear a desenvolupar diverses accions amb caràcter anual, destinades a donar visibilitat al paper de la dona al sector primari, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona Rural, el dia 15 d’octubre. Així mateix, ha expressat la seva voluntat de col·laborar en la planificació de les activitats per la celebració al seu municipi, del Dia Internacional de la Dona Rural. “L’objectiu és dignificar i valorar la feina i dedicació que ha tingut i té, la dona dins el sector primari, a les nostres illes, i oferir un homenatge a la Dona Rural, de forma coordinada entre institucions i així, donar més visibilitat”, segons ha explicat Vanessa Parellada, consellera d’Igualtat. Per últim, s’ha instat al Govern balear a elaborar un estudi sobre l’impacte i la tasca que ha tingut la dona pagesa a les Illes Balears els darrers anys.

Transport públic
El Ple ha aprovat amb el vot a favor de l’equip de govern de GxF-PSOE, i l’abstenció de Sa Unió, la proposta d’aprovació inicial del Projecte de serveis del transport regular de viatgers per carretera. El conseller de Mobilitat ha explicat que aquest tràmit “és una de les passes prèvies a l’inici de la licitació perquè puguem tenir un millor transport públic adaptat a les necessitats actuals de l’illa de Formentera”.

En aquest projecte ja s’estableixen les principals característiques del futur servei de transport públic que tendrà nou línies, enfront de les cinc actuals, parades a zones urbanes i en rústic, les freqüències variaran entre una hora i dos hores, i el servei s’oferirà amb una flota de deu autobusos, cinc minibusos i cinc midibusos (autobús de mida mitjana) i un midibús extra per moments de reposició, segons ha explicat el conseller.

“Aquests vehicles de més petites dimensions estan més adaptats a les necessitats de l’illa, també estaran adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda i permetran pujar bicicletes i també maletes”, segons ha declarat. Amb el nou servei esperam tenir un augment de la demanda del 31 %, el contracte tindrà una durada de deu anys, els dos primers anys la implantació es farà de manera progressiva fins arribar al 100 % del servei, ha conclòs Rafael González.

Garantir el finançament del trasllat de residus
Els grups també han aprovat per unanimitat una proposta transaccionada d’instar al Govern a seguir garantint el finançament del trasllat de residus des de Formentera tant a l’illa d’Eivissa com a les plantes de tractament que pertoquin, “per tal de garantir el correcte tractament mediambiental dels residus, consignant al seu pressupost per al 2021 la partida econòmica suficient”, segon hi ha defensat el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz. Per aquest motiu, també s’insta al Govern balear i al Govern de l’Estat que es convoqui la comissió mixta integrada per representants de les administracions competents per tractar aquest tema i es garanteixi el finançament del trasllat de residus des de l’Illa.

També s’ha aprovat per unanimitat el dictamen de la comissió informativa, a proposta del grup Sa Unió, en la qual es “reitera la petició” acordada per unanimitat de tots els grups en el ple d’agost de 2018 per “incloure el Consell de Formentera com a membre als estatuts del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat”. En la proposta s’insta al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat a que accepti i contesti favorablement les al·legacions presentades en 2018 pel Consell sobre la modificació dels estatuts de l’esmentat Consorci.

Compareixença Rafael González
El conseller de Mobilitat i Territori, Rafael González, ha fet un repàs a les principals accions que han dut a terme des de les seves àrees de gestió, durant aquest inici de legislatura. Un inici de legislatura que segons ha destacat ha estat marcat per la covid-19, una crisi que ha fet que tant des de l’àrea de Territori com des de la de Mobilitat, s’han hagut d’adaptar a l’estat d’alarma, les fases de desescalada i ara la nova normalitat.

Deixant de banda la crisi, i pel que fa a l’àrea de Mobilitat, Rafael González ha explicat que l’acció de govern se centra en l’impuls i aplicació simultània de tres grans projectes: l’aplicació del Pla de Mobilitat Sostenible, l’aplicació del projecte formentera.eco, de regulació de l’entrada i circulació de vehicles i la millora del servei de transport públic. A més, com a pròximes mesures, ha assegurat que “treballam en la creació d’una anella ciclista i per a vianants al voltant de s’Estany Pudent, la finalització, per part de l’Autoritat Portuària de Balears del carril bici que ha de connectar l’estació marítima amb el camí de sa Guia, la millora de l’accés a Illetes, així com continuar ampliant les zones de vianants i l’eliminació de barreres arquitectòniques a les nostre poblacions, entre d’altres”.

Pel que fa a l’àrea de Territori, el conseller ha explicat algunes iniciatives que treballaran al llarg de la legislatura, com la redacció i aprovació dels plans d’ordenació urbanística per a les poblacions de ses Bardetes, es Ca Marí i sa Roqueta.

En darrer lloc, Rafael González ha destacat que aquesta legislatura s’ha dotat al personal de Territori d’unes millors condicions d’espai per a la realització de la seva feina, amb el trasllat de les àrees d’Urbanisme i Activitats, s’ha tractat de millorar la qualitat de l’atenció i optimitzar els recursos humans i també s’han actualitzat els tràmits a l’OVAC, un fet que juntament amb canvis normatius s’han dut a terme per agilitzar els tràmits i que espera que aviat siguin perceptibles.

Despatologització Trans
Finalment, el Ple del Consell ha aprovat per unanimitat una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per la Despatologització Trans. En aquesta declaració, que ha presentat la consellera d’Igualtat, Vanessa Parellada, es defensa que “la despatologització de les realitats Trans i el ple reconeixement del dret a la identitat de gènere són dues cares de la mateixa moneda”. “Hem de desterrar la idea que els i les menors trans* pateixen per ser trans*: els i les menors trans* (i les seves famílies) pateixen perquè els seus drets són vulnerats”, segons ha assenyalat la consellera Parellada, que considera que “la desinformació” és el gran enemic d’aquest col·lectiu i de tota la societat. A més, la consellera d’Igualtat hi ha subratllat que “cal seguir lluitant per assolir una atenció sanitària trans* específica i que cal treballar per l’eliminació de tot requisit mèdic dels processos legals de reconeixement de la identitat, reivindicant el dret a decidir sobre els mateixos cossos, amb plena llibertat”. La consellera ha destacat, al final de la seva intervenció, que les polítiques públiques no poden ser neutrals, perquè d’aquesta forma es perpetuen les desigualtats.


28 d’octubre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera