Discurs Dia de la Constitució

foto 2020 dia constitucioAlejandra Ferrer
Presidenta del Consell de Formentera


Bon dia,

Avui és dia festiu a tot l’Estat espanyol, el Dia de la Constitució, perquè commemorem la seva aprovació per referèndum el 6 de desembre de 1978.

El text definitiu que avui coneixem va ser proposat, debatut i esmenat en un procés constituent. A ningú se li escapa que la majoria de les constitucions neixen en períodes històrics de crisi, l’esperit constitucional, que tan sovint sentim defensar, era un anhel en un moment convuls de deixar enrere la dictadura franquista i construir un estat democràtic modern.

Va néixer com una ferramenta de cohesió, que havia de possibilitar la igualtat de les persones i dels territoris.

Si en moments tan delicats hi va haver la voluntat i capacitat política per arribar a acords, decep profundament que en dies com avui, on la solidaritat esdevé imprescindible, no siguem capaços d’afrontar els debats urgents i necessaris que segueixen tenint vigència, i ens escudem en la complexitat dels consensos.

La generació que ens va precedir va preveure els mecanismes per a la seva reforma, perquè una constitució és la màxima llei escrita de l’ordenament jurídic, i com a tal fixa les regles del joc, si volem seguir l’esperit amb el que es va crear i ser un estat democràtic modern també haurem de permetre el desenvolupament d’aquest joc i l’adaptació del text constitucional als temps que corren i a les noves necessitats de la ciutadania.

Per aquesta raó, entre les mandats de la Constitució als poders públics, volem destacar el de facilitar la participació de la ciutadania i per exercir aquest dret fonamental, els poders públics han de promoure les condicions i remoure els obstacles, es vital que tota la ciutadania ens impliquem en el debat sobre el model d’estat que volem.

La Constitució i totes les lleis que d’ella emanin han de fer valer els valors democràtics, han de proclamar:
- la voluntat de garantir la convivència democràtica i de les lleis conforme a un ordre econòmic i social just;
- de protegir els ciutadans i pobles d’Espanya en l’exercici dels drets humans, les seves cultures, tradicions, llengües i institucions;
- de promoure el progrés de la cultura i de l’economia per assegurar una qualitat de vida digna;
- i d’establir una societat democràtica avançada.

El 2020 ha estat un any on una pandèmia mundial ens ha portat una crisi sanitària sense precedents, que ha portat aparellada una crisi econòmica i social molt profunda, que si no la combatem decididament, ens portarà un retrocés en les condicions de vida digna.

Unes condicions de vida digna que al nostre estat, ja presentaven un índex de desigualtat creixent que la darrer crisi econòmica havia agreujat.

Els objectius de desenvolupament sostenible, social i mediambiental, que suposen una agenda comuna als desafiaments mundials als que ens enfrontem globalment, posava la salut i just després l’educació, com a objectius prioritaris, només superats per l’eradicació de la pobresa i la fam.

El Consell Insular de Formentera acaba d’aprovar uns pressupostos que s’han posat al servei d’aquests objectius.

En l’agenda del debat sobre la vigència i novetats que ha de contemplar el text constitucional existeixen temes que afecten profundament a la nostra illa.

El senador o senadora escollit per i des de Formentera, podria vetllar pels efectes de qualsevol norma sobre la nostra illa.

L’article 43 és on es reconeix el dret a la protecció de la salut, i on s’estableix que correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i a través de les prestacions i dels serveis necessaris.

El dret social a la salut, com el de l’educació i l’habitatge, es troben al capítol tercer, el que significa que es desenvoluparan d’acord amb el que disposin les respectives lleis, esdevenen només principis rectors de la política social i econòmica, haurien d’estar blindats com a drets fonamentals.

Si aquesta constatació, en un any com el actual, resulta sagnant no ho és menys la plasmació del mapa competencial, el model de distribució competencial es deixa en mans dels estatuts, i ja coneixem tots com ha estat de cru el debat sobre el que pot legislar cada estatut.

La institució del Consell de Formentera neix de un canvi i millora estatutari.

L’estat de les autonomies, el reconeixement a la varietat territorial, és consubstancial al nostre model democràtic, però no hem aconseguit desenvolupar-lo amb normalitat i fluïdesa i és font inacabable de conflicte i descontent.

I aquesta pandèmia i la seva gestió també ha fet paleses la feblesa d’una articulació fluida i exitosa de les polítiques de tots els nivells de govern de l’Estat, no es podia entendre des de Formentera que amb les mesures preses i els graus de incidència, a la primera onada no poguéssim desplaçar-nos a atendre l’hort, o passejar pels nostres espais naturals.

Perquè la igualtat no pot equivaldre a homogeneïtat, no podem entendre la política com un arma homogeneïtzadora, sinó com a correctora de desigualtats mitjançant les decisions polítiques.

És en aquest debat on s’inscriu la històrica reivindicació del Règim Especial de les Illes Balears a l’Estat. S’han d’establir mesures i contemplar recursos per combatre els efectes de la insularitat.

I aquesta reclamació tan justa que fem a l’Estat l’hem d’aplicar als pressupostos autonòmics, essent sensible als desequilibris entre illes en l’accés als serveis públics.

Aquesta crisi ha afectat amb cruesa a la nostra comunitat però també de forma específica i diferenciada a cadascuna de les nostres illes.

Davant el desafiament de primer ordre que se’ns planteja: els medicaments, les proves i vacunes per a la covid-19, que salvaran milions de vides, no haurien de ser un luxe per a ningú.

Vull aprofitar novament en nom de tota la corporació per felicitar a tota la ciutadania de Formentera per a la seva actitud responsable, la nostra solidaritat amb els professionals de la salut que assisteixen amb esgotament i impotència al deteriorament de l’atenció primària.

La pandèmia ha posat en valor dos aspectes clau la interdependència i la importància del sector públic.

El servei públic i universal de salut i la gestió coordinada per part de les institucions de l’Estat de les mesures a prendre en matèria de salut pública, en situació de pandèmia, ha esdevingut una prova de foc de la potència i fragilitat del nostre sistema polític,  la seva capacitat de cohesionar i a l’hora gestionar amb eficiència les necessitats de tots i totes per no deixar ningú desatès.

No existeix major reconeixement al text constitucional que seguir treballant a diari pel benestar i qualitat de vida de formenterers i formentereres, en coordinació i lleialtat amb la resta d’administracions de l’Estat, però defensant a l’hora, totes les nostres peculiaritats i necessitats com a poble.


Formentera, 6 de desembre de 2020