El Ple de Formentera bonifica i redueix taxes i declara el molí Vell de la Mola com a Bé d’Interès Cultural

foto 2021 ple marc AAvui s’ha celebrat de manera presencial el ple ordinari del Consell de Formentera del mes de març. A la sessió s’ha aprovat per unanimitat una proposta de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per inici d’activitat i preautoritzacions temporals d’establiments.

El conseller de Territori, Rafael González, que ha defensat la proposta, ha explicat que aquesta mesura es duu endavant “ara que l’economia necessita un impuls, dins el marc d’ajudes i bonificacions de taxes i impostos que promou el Consell per ajudar les empreses a pal·liar els efectes de la crisi”. En concret, les taxes d’inici d’activitats fins a final d’any estaran bonificades en un 50 % i, pel que fa a la taxa de canvi de titular i modificacions simples, es reduirà en un 83,3 %, passant de pagar 1.200 € a 200 €.

El darrer canvi en aquesta ordenança es va fer a l’any 2013. Ara, amb la introducció d’aquests canvis, l’ordenança s’ha hagut d’adaptar a la nova normativa i s’han hagut introduir noves taxes per dictamen legal que entraran en vigor al 2022. Aquestes taxes afectaran activitats no permanents o itinerants sense suport del Consell i els tràmits administratius de control i inspecció. “Però si la situació econòmica no ha millorat, prorrogarem la seva entrada en vigor fins que la situació sigui favorable”, ha destacat Rafael González.

Contracte amb l’UTE GIREF
D’altra banda, el Ple també ha aprovat, amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició, el programa d’explotació de 2021 i la regularització de 2020 del contracte amb l’UTE GIREF per a la redacció dels projectes, la construcció, la posada en funcionament i l’explotació d’algunes instal·lacions de tractament integral de residus previstes al Pla Director Sectorial de Gestió de Residus Urbans d’Eivissa i Formentera. Com ha assenyalat el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, “s’ha establert un cànon de transferència de 145,11 €/tona per 2021”. També s’ha aprovat desestimar la sol·licitud del concessionari que reclama una compensació pels efectes posteriors de la pandèmia.

Bombers del Consell
Per unanimitat, els grups polítics han aprovat la modificació del catàleg de llocs de treball per a l’equiparació laboral de la classificació dels bombers del Consell de Formentera, que s’integren a la categoria C1, i que ja figura als pressuposts del Consell de 2021. El conseller Antonio J. Sanz, que assumeix de manera temporal les competències de Recursos Humans, ha recordat que aquesta proposta “és fruit de l’acord i del consens a la mesa unitària de negociació amb els sindicats, per donar compliment a la normativa actual”. Així mateix, s’ha aprovat per unanimitat el nou reglament intern del servei d’extinció d’incendis i salvament del Consell. Amb l’aprovació definitiva d’aquest reglament, segons ha explicat el conseller d’Interior, Josep Marí, “el reglament s’actualitza i s’adapta a la realitat actual i posa les bases que regeixen el funcionament del cos de Bombers del Consell de Formentera”.

Atenció a la diversitat a les escoles
A la sessió plenària també ha rebut el suport de tots els grups polítics una proposta de dotació de docents especialistes en atenció a la diversitat, presentada per la consellera d’Educació i Cultura, Susana Labrador, en què “s’insta a la conselleria d’Educació i Formació Professional a dotar els centres educatius de Formentera dels professionals de suport i/o docents necessaris per garantir l’atenció adequada a l’alumnat amb necessitats educatives especials de tots els centres de l’illa de Formentera”. La consellera ha destacat que “l’alumnat amb necessitats educatives especials ha de ser una prioritat i és important que el plenari ho hagi recolzat de forma unànime”.

ACAF
El Ple també ha aprovat per unanimitat la proposta d’aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el Consell i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l’emissora pública insular Ràdio Illa per al 2021. Segons recullen les bases reguladores, el Consell Insular de Formentera aportarà a ACAF durant l’any 2021 la quantitat màxima de 50.000 € per garantir la prestació efectiva i adequada de servei públic de comunicació. La consellera de Cultura i Educació, Susana Labrador, ha aprofitat per agrair “als professionals de Ràdio Illa i als membres d’ACAF la feina que han fet i segueixen fent durant la pandèmia, en què no han aturat ni un sol dia d’informar sobre la situació de Formentera convertint-se en un referent públic de servei d’informació”. Una felicitació a la que s’han sumat des del grup de l’oposició.

El molí Vell de la Mola, primer monument de Formentera Bé d’Interès Cultural
Amb els vots a favor de l’equip de govern (GxF i PSOE) i l’abstenció de Sa Unió, el Ple ha aprovat declarar Bé d’Interès Cultural (BIC) el molí Vell de la Mola, amb la categoria de monument. La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha destacat que “aquesta declaració culmina una feina iniciada al novembre de 2019; un procés administratiu, tècnic i jurídic que ens ha portat a tenir el primer BIC de Formentera en categoria de monument”. Guasch ha subratllat que “s’han fet totes les passes tècniques i jurídiques per arribar a aquesta declaració”. “La protecció del nostre patrimoni i del seu entorn és la primera passa per posar-lo en valor, ens fa créixer com a societat i així continuarem per aquest camí”, ha finalitzat la consellera de Patrimoni.

DGT
El Ple ha aprovat una proposta transaccionada per l’equip de govern, amb els vots a favor de GxF i PSOE i en contra de Sa Unió, per apropar els serveis de la DGT a Formentera: “Instar a la Direcció General de Trànsit (DGT) depenent del Ministeri de l’Interior a que estudiï la possibilitat de prestar el servei de la DGT de manera presencial a l’illa de Formentera”. Segons ha explicat el conseller de Serveis Generals, Bartomeu Escandell, aquesta proposta es fa per respondre a les restriccions de mobilitat que s’estan imposant contínuament al darrer any a causa de la pandèmia i de la triple insularitat que es viu a Formentera, on els seus ciutadans tenen menys serveis, “per acostar a la nostra illa aquests tipus de serveis per part de les diferents administracions autonòmiques i de l’Estat”, segons ha concretat.

Adequació i reparació de l’emissari
El Ple ha aprovat per unanimitat una proposta presentada per Sa Unió i modificada per l’equip de govern en la qual es demana reiterar al Govern balear la urgència de l’adequació i reparació de l’emissari de Formentera, així com que s’acceleri la sol·licitud de l’auditoria del funcionament de l’EDAR. El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha destacat “la importància del consens entre els grups polítics en temes com aquest, que plantegen una millora del nostre medi ambient”.

Compareixença Josep Marí
Avui ha comparegut davant el Ple el conseller d’Infraestructures, Sector Primari i Interior, Josep Marí. Pel que fa a Sector Primari el conseller ha destacat que la recuperació del camp i l’àmbit rural “és un dels eixos estratègics del nostre govern des de la creació del Consell Insular de Formentera a l’any 2007” i ha resumit tota la feina feta per seguir impulsant-lo des de fa quasi dos anys que és al capdavant d’aquesta àrea. Pel que fa a la Cooperativa del Camp el conseller ha destacat el recolzament econòmic ja que “reben una línia d’ajut anual de 130.000 € per part del Consell Insular de Formentera, els quals van bàsicament destinats a finançar els treballs a les finques integrants del ‘fons de terres’”. Aquest fons està format per parcel·les cedides de forma gratuïta per al seu conreu i conservació i ja compta amb 270 ha. (Segons els Sygpac la superfície de terres de conreu a Formentera es de 2325 ha, la cooperativa en treballa mes d’un 10 %).

D’altra banda, Josep Marí ha assegurat que “seguim treballant per tal de potenciar el sector pesquer tradicional de Formentera. Col·laborem amb la confraria de pescadors i tenim un mateix objectiu: oferir peix d’alta qualitat a Formentera pescat de manera sostenible, de manera que puguem preservar els nostres fons marins i tenir una biomassa marina rica i amplia”.

Pel que fa a l’àrea d’Infraestructures, el conseller ha destacat que “els projectes que s’estan executant suposen, a més de la millora dels nuclis i els serveis de l’illa, una eina de reactivació de l’economia, en un any molt difícil l’obra publica no ha aturat. Els canvis als pobles s’han fet i es fan pensant en la tranquil·litat de les persones que hi viuen, amb més zones de passeig i menys barreres arquitectòniques”. En aquest sentit, ha fet un repàs a les principals obres que s’estan duent endavant.

Finalment, el conseller Josep Marí ha parlat de l’àrea d’Interior i ha remarcat “la dificultat dels darrers dotze mesos. En un estat de pandèmia global hem estat en primera línia, i a tots els fronts, treballant per vigilar i fer complir el degoteig de normatives, ordres, restriccions, confinaments, canvis de nivell en els diferents estats de la crisi i donant el servei a la ciutadania que la situació requeria en cada moment”. Per això, ha agraït “la feina dels diferents cossos de seguretat i emergències del Consell de Formentera en aquest any tan difícil, i en general de tots els treballadors de les seves àrees”.

Declaració institucional
Per últim el Ple ha donat suport per part de l’equip de govern i de l’oposició a la proposta de declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere que se celebra el pròxim 31 de març. Aquest dia està dedicat a la celebració de les persones trans* i la sensibilització en contra de la discriminació cap a les persones trans* a tot el món. Amb aquesta declaració, segons ha assegurat la consellera d’Igualtat, Vanessa Parellada, “ens sumem a aquesta celebració que és un dia que permet a les persones trans* mostrar-se orgulloses i visibles, i des del Consell de Formentera volem donar-los suport perquè així pugui ser, avui i sempre”.

26 de març de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera