Nova organització de la corporació

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, ha signat els decrets de presidència sobre la nova organització de la corporació per a la segona part del mandat. Els canvis que hi ha en la delegació de competències són a l'àrea d'Habitatge, que passarà a ser gestionada pel conseller de Benestar Social, Gerència i Transparència, Rafael Ramírez i l'àrea d'Igualtat, que passa a ser gestionada per la presidenta en virtut de l'acord de govern de juny de 2019.

-Sra. ANA JUAN TORRES, presidenta i consellera de Comerç, Emprenedoria i Igualtat.
-Sra. ALEJANDRA FERRER KIRSCHBAUM, vicepresidenta 1a i consellera d’Ordenació i Promoció Turística.
-Sra. SUSANA LABRADOR MANCHADO, vicepresidenta 2a i consellera de Cultura i Educació.
-Sr. RAFAEL RAMIREZ GUTIÉRREZ, vicepresident 3r i conseller de Benestar Social, Gerència, Habitatge i Transparència.
-Sr. BARTOMEU ESCANDELL TUR, conseller d’Economia, Hisenda i Serveis Generals.
-Sr. ANTONIO JESÚS SANZ IGUAL, conseller de Medi Ambient i Serveis d’Inspecció.
-Sr. RAFAEL GONZÁLEZ RIBAS, conseller de Mobilitat i Territori.
-Sra. RAQUEL GUASCH FERRER, consellera de Patrimoni, Política Lingüística i Formació.
-Sr. JOSEP MARÍ MAYANS, conseller d’Infraestructures, Sector Primari i Interior.
-Sra. VANESSA PARELLADA TORRES, consellera de Joventut, Noves Tecnologies i Participació Ciutadana.
-Sra. PAULA FERRER MAGAÑA, consellera d’Esports, Recursos Humans i Serveis Insulars.

18 d’octubre de 2021
Area de Comunicacio
Consell de Formentera