Els pressupostos de la Comunitat Autònoma per al 2022 destinen 16,2 milions d'euros a Formentera, un 3,7 % més que a 2021

cartell 2021 pressupostos 2022 A 1La sala d'actes del Consell de Formentera ha acollit avui la presentació dels pressupostos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que per al 2022 eleven la despesa territorialitzada a Formentera fins a 16,2 milions d'euros, un increment del 3,7 %, de 600.000 euros, respecte dels pressuposts 2021.

A la presentació, han assistit la presidenta del Consell, Ana Juan, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, que ha intervingut mitjançant videoconferència, el director general de pressupostos, Joan Ignasi Morey, les vicepresidentes Alejandra Ferrer i Susana Labrador, i el vicepresident Rafael Ramírez. Posteriorment, s'ha mantengut una trobada amb representants d'agents socials i econòmics de l'illa de Formentera.

'Un pressupost satisfactori, però no som conformistes'

La presidenta Ana Juan ha destacat: "És un pressupost satisfactori en l'actual situació per a Formentera, però no som conformistes, perquè des de Formentera seguirem reclamant, demanant i treballant perquè arribin els recursos necessaris; és el nostre compromís i estic segura que el Govern continuarà sent sensibles a les nostres peticions". Ana Juan ha resumit les inversions més importants en matèria de sanitat com a la base del 061, en educació com l'ampliació de l'IES Marc Ferrer, en mobilitat per garantir la connexió amb Eivissa a primera i darrera hora. A més, la presidenta del Consell ha remarcat que durant la tramitació parlamentària dels pressuposts, s'han acordat diverses millores a través de les esmenes presentades pel diputat Antonio J. Sanz, que augmentaran de forma addicional la inversió a Formentera en 2,1 milions d'euros per a 2022. Entre elles, una partida per desenvolupar polítiques públiques d'habitatge.

El director general del Govern ha "recollit el guant" i ha assenyalat que el Govern és especialment sensible amb les peticions de Formentera. Posteriorment, ha explicat les principals inversions.

La despesa territorialitzada, que inclou una part de la despesa total, corresponent als capítols de transferències corrents i de capital i de les inversions, assoleix la xifra de 16,2 milions a Formentera per al 2022, principalment per l'increment de l'aportació al finançament del Consell de Formentera (9 milions, un augment d'un milió respecte del 2021 i que suposa un 83,7 % d'increment, 4 milions més, que als pressuposts del 2015). I també creix el volum d'inversions a Formentera, amb 4,2 milions per al 2022, un augment d'1,1 milions, entre les inversions del sector públic administratiu –les conselleries del Govern i IBSalut– i les de les empreses i entitats del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma.

L'increment del finançament dels consells insulars per al 2022 es produeix tant per l'augment de la bestreta per a l'any vinent, la qual constitueix el gruix del sistema de finançament dels consells i que respon a la millora de les previsions d'ingressos de la comunitat autònoma, com per l'aportació de fons extraordinaris per compensar la caiguda d'ingressos de l'altra part del sistema, la liquidació de l'any 2020, que s'ha de percebre el 2022.

En les polítiques socials, Salut preveu 1,99 milions per l'obra de la nova base del 061 a Formentera (projecte d'obres, les quals es preveu iniciar durant 2022, una ambulància de Suport Vital Bàsic que estarà operativa tot l'any les 24 hores del dia, una ambulància de Suport Vital Avançat i una Unitat de Transport Sanitari No Urgent); i també compta amb 1,2 milions per a compres, equipament, mobiliari, noves adquisicions de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (hospitals de Formentera i de Can Misses).

En Afers Socials i Esports, el pressupost contempla una partida de 351.000 euros per a la creació de 18 noves places per persones dependents a la residència de Formentera. Les obres d'aquest nou equipament han tingut un cost de 2 milions d'euros. El Govern, mitjançant la Conselleria d'Afers Socials, s'ha fet càrrec del 70 % de la despesa de la construcció del centre, mentre que el 30 % restant està finançat pel Consell de Formentera.

En Educació i Formació Professional, s'invertiran 716.275 euros en ampliació i obres de centres públics, principalment a l'IES Marc Ferrer (691.152 euros), i altres actuacions menors. Així mateix, s'han pressupostat 279.000 euros per a la creació de noves places públiques d'educació de 0-3 anys a Sant Ferran i Sant Francesc, amb una inversió total de 558.000 euros, així com 164.044 euros al sosteniment d'aquesta xarxa de 0-3 anys i altres 142.309 euros per a la digitalització dels centres educatius (aules digitals, nous dispositius i material educatiu digital).

En Mobilitat, per al 2022 es preveu destinar 554.000 euros per a un concurs que permeti assegurar i garantir que els ciutadans d'Eivissa i Formentera tindran sempre disponible una barca de Formentera cap a Eivissa a les 6 del matí i una de tornada des d'Eivissa a les 22.30 hores. En polítiques d'habitatge públic, els pressuposts contemplen una partida de 63.288 euros per a una promoció de 18 habitatges a Sant Ferran.

De la seva banda, Medi Ambient destinarà 4,3 milions entre 2022 i 2024 a la construcció d'un nou dipòsit i la rehabilitació del dipòsit existent en la dessaladora de Formentera, amb una partida de 728.000 euros per al 2022. A més, preveuen 500.000 euros per a la prova pilot d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos, projecte que s'ha treballat conjuntament amb el Consell; 364.165 euros per al manteniment i explotació de la depuradora,100.000 euros per a inversions en maquinària forestal i 62.000 euros en el control d'espècies invasores, de bioseguretat i de canvi climàtic.

En Agricultura, Pesca i Alimentació, es preveuen 36.000 euros provinents de Mecanisme de Recuperació i Resiliència per la redacció del projecte d'optimització sostenible dels recursos hídrics, un projecte que té un cost total de d'1,1 milions d'euros, mentre que per part del FOBAIBA, es preveuen 500.000 euros en ajudes, principalment als sectors primari i agroalimentari. D'altra banda, es destinen 50.000 euros al projecte d'inversió de vigilància de reserves marines de Formentera.

En relació amb Transició Energètica, Sector Productius i Memòria Democràtica, el pressupost preveu 150.000 euros per a instal·lacions fotovoltaiques a espais cedits per l' ajuntament per a autoconsums compartits, 6.000 euros en el monitoratge de fotovoltaiques, bateries condensadores i renovació d'equips de mesura de qualitat de l'aire, així com 110.000 euros en un conveni amb la Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera, i 50.000 euros d'una actuació del Pla d'actuació en fosses de la Guerra Civil en el cementeri nou de Sant Francesc Xavier.

En l'àmbit laboral, es preveu destinar 1 milions a Formentera per a polítiques actives d'ocupació a diferents col·lectius, a través del SOIB. En Universitat i Recerca, les ajudes de residència i de desplaçament a estudiants universitaris seran de 15.378 euros i les transferències a l'ajuntament en política lingüística, de 10.000 euros.

En Cultura, mitjançant fons europeus es destinaran 186.965 euros per a la restauració de sa Casa de sa Roda, 30.000 euros per a la digitalització i descripció documental de bens d'interès cultural i 4.307 euros per transferències al Consell per l'adquisició bibliogràfica a dues biblioteques. D'altra banda, es preveuen 75.000 euros per a la Fundació Museu i Centre Cultural de Formentera.

L'IBDona preveu abordar el pròxim any la creació d'un centre de crisi de 24 h per atendre víctimes de violència sexual, amb el Consell insular, i un servei d'acompanyament a l'hospital de referència els 365 dies de l'any. D'altra banda, l'EBAP preveu la descentralització de cursos i realització a Eivissa, oberts per a Formentera, de cursos bàsics de policies locals i de capacitació per a l'accés a la borsa extraordinària de personal funcionari interí de policia.

15 de desembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera