El pressupost del Consell de Formentera per al 2022 ascendeix a 33.835.500 € i és un 10 % superior respecte al del 2021

Foto presentació pressupostos 2022La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, la vicepresidenta Alejandra Ferrer, i el conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, han presentat avui el pressupost del 2022 del Consell de Formentera que ascendeix a 33.835.500 € i puja un 10,4 % respecte al del 2021, que ascendia a 30.640.000 €.

Ana Juan ha assenyalat que el Consell gestionarà l'any 2022 el pressupost "més alt de la sèrie històrica de la institució per tal de seguir invertint en la millora dels nostres pobles, dels equipaments assistencials i mediambientals, i impulsant la prestació dels serveis per millorar la qualitat de vida dels nostres vesins com a objectiu primordial". La presidenta ha recordat que hem viscut un any "de gran incertesa per a tothom a causa de la pandèmia, i que des del Consell s'ha treballat per a les persones, per fomentar el teixit productiu de l'illa i sustentar famílies amb diferents línies d'ajudes, i així es continuarà fent".

Per la seua part, Alejandra Ferrer ha recordat que, tot i la difícil situació, "hem aconseguit mantenir els recursos i l'endeutament zero de la institució per continuar oferint estabilitat a la nostra economia i ajudes a les persones, famílies i petites empreses que ho necessiten". Pel que fa als pressupostos de la CAIB, la vicepresidenta ha declarat que espera que es resolguin totes les esmenes presentades per Formentera i que les partides siguin executades. Pel que fa als fons europeus, la vicepresidenta ha recalcat que "la seua arribada serà molt important, perquè d'aquests depenen moltes de les inversions que ens permetran continuar el camí cap a la sostenibilitat de la nostra illa".

El conseller Bartomeu Escandell, ha fet un repàs al pressupost del 2022 que, segons ha declarat, "és el més elevat que ha tengut el Consell de Formentera". En aquest sentit, ha assegurat que "la progressiva arribada de fons europeus per a la recuperació serà determinant dins el pròxim any". El responsable dels comptes ha dit que una altra de les característiques principals n'és "l'increment de l'estructura de personal per a la consolidació i previsió d'obertura de noves instal·lacions i serveis".

Els criteris d'inversió dels pressupostos, segons el conseller d'Economia i Hisenda, segueixen en la línia de defensa d'un model d'illa sostenible amb projectes per recuperar espais d'alt valor ambiental, com s'Estany des Peix, o de millora de mobilitat sostenible.

Inversions

D'una banda, hi ha partides reservades per ordenar i regular l'ancoratge a s'Estany des Peix, per millorar el transport públic i l'accés al parc natural (250.000 €). Així mateix, es continuarà treballant en les millores dels pobles, com ara la tercera fase del nucli des Pujols, amb la reforma del carrer de s'Espalmador, el vial d'accés a la residència o el sanejament del nucli des Ca Marí. Cal destacar també que, pel que fa a participació ciutadana, es reserva una partida de 325.000 € per als pressupostos participatius del Consell d'Entitats.

També destaca la posada en marxa de la primera residència per a gent gran una vegada finalitzat el vial d'accés i obtingut l'equipament necessari. També hi ha dotació reservada per a una llar residencial per a menors de dotze anys en situació de desprotecció, entre altres partides.

17 de desembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera