Constituïda la Comissió d'Ètica i Bon Govern del Consell de Formentera

foto 2021 comissio etica BLa Comissió d'Ètica i Bon Govern del Consell de Formentera va quedar ahir constituïda per primera vegada a la sala d'actes del Consell. Aquesta comissió neix com l'instrument per a la difusió i seguiment del codi ètic i de bon govern del Consell aprovat aquesta legislatura.

La Comissió està presidida per la consellera de Recursos Humans, Paula Ferrer, i constituïda per tres persones amb experiència, competència i prestigi professional contrastat en matèries relacionades amb l'ètica, el dret o la governança d'organitzacions i que varen ser designades pel Ple: Lina Mayans, Andreu Ferrer i Javier González Granado; a més del secretari de la corporació, Ángel Custodio Navarro. En la primera reunió de la Comissió es va establir el pla de treball per a l'any 2022 i es varen plantejar les accions de divulgació del Pla i del Codi Ètic entre la societat civil i el Consell de Formentera.

La consellera de Recursos Humans ha destacat que la constitució d'aquesta comissió "és una passa més en la feina que s'ha començat a desenvolupar cap a una política d'integritat sota els principis i normes de bona governança".

Entre les funcions de la Comissió hi ha rebre les observacions, consultes i suggeriments per dur a terme les propostes d'adaptació de les previsions establertes en el present Codi, resoldre les consultes en relació amb l'aplicació del Codi o rebre les queixes o denúncies, si escau, sobre possibles incompliments dels valors, principis i conductes recollits al Codi i realitzar-ne el tràmit que procedeixi. La Comissió elaborarà un informe anual de supervisió de compliment del Codi, i es reunirà una vegada l'any, com a mínim.


22 de desembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera