Serveis d'Atenció Primària

Aquesta àrea us ofereix informació, assessorament i orientació sobre ajuts, subvencions i recursos als quals es poden accedir. Alguns dels serveis que es donen són el servei d’ajuda a domicili, els abonaments d’emergència social, la tramitació de la targeta bàsica, teleassistència, targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, títols de família nombrosa o treballs en benefici de la comunitat, entre altres serveis.
Composició: 2 treballadors socials, 2 auxiliars administratius, 4 treballadors/es familiars
Destinataris:
Població en general
Funcions:
Informació, assessorament i orientació sobre ajuts, subvencions i recursos.
Serveis:
·Targeta NADÓ (parts o adopcions múltiples)
· Servei de Mediació familiar.
· Servei d’ajuda a domicili (SAD)
· Bonus d’emergència social
· Targeta bàsica
· Teleassistència
· Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
· Títols família nombrosa
· Treballs en benefici de la comunitat
· Telèfon d’emergència social 24 h_630 083 042
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
benestarsocial@conselldeformentera.cat