Convocatòria per a la selecció d'educador/a infantil

Convocatòria per a la selecció d'educador/a infantil

Informació Educador/a Infantil

Valoració de mèrits Educador/a Infantil

Declaració complir requisits convocatoria

Declaració responsable delictes naturalesa sexual

Inscripció oferta treball temporal (indicar educador/a infantil)