Anunci avocació competències contractes de lloguer de locals

Anunci d'avocació de competències per la tramitació de l'expedient del contracte de lloguer de locals