C39/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del servei "Redacció projecte europeu Flipper"

(Data: 12 de gener de 2010. Hora 8:26)

Documentació:
C39/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del servei "Redacció projecte europeu Flipper"