La nova web del Consell de Formentera ha generat 30 mil visites des de la seua posada en funcionament el 15 d’octubre

pric_webL’àrea de Noves Tecnologies del Consell de Formentera ha efectuat durant l’hivern una sèrie de millores pel que fa a les telecomunicacions i a la implantació de l’administració electrònica, que han redundat en la posada en marxa de la nova web institucional www.consellinsulardeformentera.cat  i l’obertura de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i la seua homòloga virtual (OVAC).

Els eixos primordials d’aquesta àrea han estat la intercomunicació de les diferents oficines i seus del Consell insular de Formentera, la informatització dels procediments de totes les àrees (424 tràmits) i la posada en marxa de l’OAC i OVAC. La implantació d’aquest nou sistema organitzatiu està donant els seus fruits, tal com ho proven les següents informacions.

OAC I OVAC
L’Oficina d’Atenció Ciutadana, ubicada al costat de la seu del Consell (carrer de Ramon Llull núm. 6) es va posar en marxa el passat 15 d’octubre i s’ha consolidat com un espai modern i diàfan que en aquests moments està preparat per atendre i gestionar un total de 424 tràmits, unificant d’aquesta manera les tramitacions relatives a totes les àrees de treball del Consell i actuant a més com a “finestreta única”. L’equip d’atenció presencial està compost per 6 persones, que a banda d’informar, donen assistència i atenció als ciutadans i ciutadanes de Formentera en tots els tràmits i gestions que puguin necessitar.

Alguns dels tràmits més freqüents que es duen a terme a la OAC són la sol·licitud de llicències de pesca recreativa, submarina i d’embarcació (126 sol·licituds), la reserva d’espais esportius (82 reserves) i altres tràmits com la sol·licitud de la llicència de caça, del registre de maquinaria agrícola, llicències d’obres majors i menors i llicències d’activitat.

Un fet destacable des de la posada en marxa de l’OAC és el volum de cites ja concertades dels ciutadans i ciutadanes de Formentera amb els tècnics de les diferents àrees, que a dia d’avui ascendeixen a més de 160 cites i que, com ja es va anunciar, es duen a terme dins els despatxos habilitats a tal efecte dins la pròpia OAC. Una de les avantatges d’aquest fet és que això permet una major eficiència dels departaments tècnics. A més a més, s’ha de recordar que també es poden realitzar pagaments amb targeta bancària i que degut al volum de visites i de consultes s’està valorant la possibilitat d’ampliar el servei en horari de tarda.

Un dels punts forts de l’OAC, serà l’atenció telefònica, un cop es posi en servei el nou telèfon abreviat d’atenció ciutadana, que permetrà donar màxima informació sobre els tràmits sol·licitats, evitant desplaçaments innecessaris a les persones.

La posada en marxa de l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana, des de la qual es poden fer un total de 30 tràmits de forma no presencial, a la qual s’accedeix a través de la nova pàgina web del Consell Insular de Formentera, també ha representat un salt qualitatiu pel que fa a l’administració electrònica, tot i que l’increment d’usuaris d’aquest servei evoluciona d’una forma més paulatina.

Per tant,  els tràmits més demandats a través de la OVAC són:

· Llicències de pesca
· Llicències d’obres
· Sol·licitud parada de venda parades i festes
· Sol·licitud parada de mercats
· Inscripció cursos Consell de Formentera
· Sol·licitud de matrimoni civil
· Inscripció en el registre de parelles de fet
· Reclamacions i recursos tributaris

Cal recordar que, pel que fa a la interacció amb els serveis de l’administració digital, ja sigui de caràcter local, autonòmic o estatal, és aconsellable que els ciutadans tramitin la petició del certificat digital. Per fer-ho és necessari accedir a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a través de la web www.fnmt.es. A aquesta web s’ha de sol·licitar el certificat digital i a través d’un codi que es facilita de forma immediata, s’ha d’anar a l’oficina de l’Agència Tributària de les Illes Balears perquè es validi el document. Un cop fet això s’obté el certificat digital en el termini de 24 hores.

Sabem que a dia d’avui s’han demanat un total de 8 certificats, però des d’aquí volem animar i incentivar la gent que els segueixi demanant, ja que això farà molt fàcil realitzar consultes comunes amb Trànsit, Hisenda i altres.

Amb tot això, podem dir que Formentera ha estat un dels primers indrets a les Balears a adaptar de manera efectiva els seus serveis municipals a l’administració electrònica, i que per això i un cop analitzades les dades més importants ens sentim la nostra satisfacció per l’esforç realitzat.

Ja per finalitzar, volem destacar algunes dades de la nova web del Consell, ja que la posar en funcionament al mes de novembre i a dia d’avui les visites van augmentant de forma exponencial.
El nombre total de visites a dia d’avui supera les 30.000. De fet, durant aquests mesos, el nombre de visites ha estat d’una mitjana de 300 visites diàries, però només durant la primera setmana de març ja se n’han produït un total de 960.

Els continguts més consultats a través de la web del Consell són el servei d’autobús, el departament de recursos humans, el Consorci Formentera Desenvolupament, la travessia nedant illa de Formentera 2011 i l’Oficina d’Atenció Ciutadana, entre d’altres.

Pel que fa als arxius de major descàrrega han estat les Normes Subsidiàries, el Perfil del Contractant i les Vivendes de Protecció Oficial. I per nacionalitats, l’ordre indica que els espanyols són els que més han visitat la pàgina, seguits dels italians, els alemanys i un sector de Rússia i Ucraïna.