Formentera aprova la nova organització i estructura de sous dels polítics

ple consell de formentera 1 juliol 2015Aquest matí s’ha celebrat el primer ple del Consell de Formentera d’aquesta legislatura. En aquesta primera sessió plenària organitzativa s’ha aprovat la proposta de dedicació i retribucions dels representants polítics de la institució insular, que “davalla en un 4 per cent respecte a la de l’anterior mandat. És a dir, les arques s’estalvien 20.000 euros anuals”, segons ha explicat el conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, que ha defensat aquesta proposta.

Escandell ha destacat que no s’ha incrementat el cost salarial de l’estructura política del Consell, tot i que s’ha passat de 13 consellers a 17. Segons ha explicat “aquesta era la línia vermella que no volíem passar”.

L’equip de Govern del Consell de Formentera està format per 9 consellers, un més que la legislatura passada, 7 tenen dedicació exclusiva, un dedicació parcial, i altre sense dedicació. El president cobrarà un sou anual brut de 52.950 euros, els tres vicepresidents tenen una retribució bruta anual de 51.400 euros, els tres consellers amb dedicació exclusiva guanyaran 50.300 euros i el de dedicació parcial de 19 hores setmanals 25.150 euros.

Els tres portaveus dels grups polítics de l’oposició amb una dedicació de 9,4 hores setmanals cobraran un brut anual de 15.050 euros. Així mateix, els consellers que no tenguin reconeguda cap retribució cobraran 150 euros per assistència a Ple i 120 euros per assistència a Comissions Informatives. D’altra banda, cada grup polític cobrarà 700 euros mensuals.

Els tres grups de l’oposició, Partit Popular, Compromís amb Formentera i Partit Socialista han rebutjat aquesta proposta. El portaveu del Partit Popular, José Manuel Alcaraz, ha declarat que “el pes de la reducció ha caigut en l’oposició”. Mentre que el conseller socialista, Rafael Ramírez, ha demanat que s’estableixi en el Reglament Orgànic del Consell els sous dels càrrecs. Una petició que el conseller de Presidència ha vist amb bons ulls.

Isidor Torres, nou gerent del Consell

Altre dels punts destacats de la sessió ha estat el nomenament del gerent del Consell de Formentera. El conseller de Presidència ha considerat que per una institució amb més de 200 treballadors feia falta una figura operativa d’aquest caire. La seva funció serà millorar l’eficiència del Consell, col·laborarà en l’organització de la institució, dirigirà al personal, fomentarà l’àrea de comunicació i potenciarà la feina de les conselleries de recursos humans i noves tecnologies.

Aquest càrrec de confiança l’ocupa el formenterer Isidor Torres, el professional compta amb una doble llicenciatura, va cursar la carrera de Ciències de la Comunicació a la Universitat Ramón Llull, i després la de Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat Autònoma de Barcelona. Torres també compta amb un màster en Direcció Pública i Diplomat en Funció gerencial per a les administracions públiques a Esade. De la seva Trajectòria Laboral destacar que ha format part entre els anys 2004 i 2009 de l'empresa de consultoria i formació d'organització, comunicació i recursos humans, Estratègia Local, amb la categoria de consultor, cap de projecte i soci consultor. Així mateix, ha fundat i format part entre els anys 2010 i 2014 de l'empresa de consultoria i formació en presa de decisions i millores d'organització i productivitat, Planifica, amb la categoria de Director. Des de maig de 2014 fins a l'actualitat ha exercit el lloc de treball de Cap de premsa del Consell de Formentera.

A la sessió plenària també s’ha aprovat, amb els vots de l’equip de Govern, l’abstenció del Partit Popular, i el rebuig de PSOE i Compromís amb Formentera, la proposta relativa a l’establiment de la periodicitat de celebració dels plens que tendran lloc el darrer divendres de cada mes a les 9.00 hores, com ve sent habitual.

L’equip de Govern i tots els grups polítics han donat el vistiplau a la proposta de creació de Comissions Informatives, inclosa l’especial de Comptes. El ple també ha aprovat, per majoria absoluta, el nomenament de representants del Consell a òrgans col·legiats. PP i PSOE s’han mostrat contraris a aquesta proposta perquè tots els representants formen part de l’equip de Govern. Bartomeu Escandell ha destacat la importància de què així sigui en les Comissions que són decisòries, en les altres ha afirmat que “estudiarà la possibilitat d'incloure algun un membre de l’oposició”. Per part seva, Compromís amb Formentera s’ha abstengut en aquesta votació.

Finalment, el Ple ha aprovat, amb els vots en contra de l’oposició, la delegació de competències del Ple a favor de la Comissió de Govern per tal de fer més àgils les sessions plenàries. Així, el portaveu de l’equip de Govern, Bartomeu Escandell ha afirmat que “les qüestions més administratives es resoldran en la Comissió de Govern”. Un punt en què els membres de l’oposició també s’han abstengut.