Un miler de denúncies de les quals ja s’han cobrat un 80%

Imatge de la roda de premsaLa Policia Local de Formentera ha interposat un miler de denúncies de les quals ja s’han cobrat un 80%.
Gràcies al conveni entre el Consell de Formentera i l’Agència Tributària de les Illes Balears les denúncies de trànsit s’efectuen per mitjans telemàtics.
El president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer, juntament amb el cap de la Policia Local, Joan Mayans ha presentat aquest matí les denúncies de trànsit interposades pel cos de la Policia Local per mitjans telemàtics durant els mesos de juliol i agost.
Mitjançant els aparells electrònics PDA, de l’anglès Personal Digital Assistant, s’han imposat un miler de denúncies de trànsit, de les quals ja s’han cobrat el 80%.
Cal destacar que la majoria dels infractors s’ha acollit a les bonificacions de reducció de l’import de la sanció del 50% en efectuar el pagament instantàniament. Recordem que en aquest respecte hi ha hagut una modificació de la llei, augmentant el percentatge de la bonificació del 30% al 50% en el pagament immediat i el període vàlid per acollir-se a aquesta reducció de 15 a 20 dies.
La relació de les denúncies cobrades estableix que la gran majoria s’han cobrat en metàl·lic immediatament en el moment de la infracció (més de 800), quasi un centenar per via bancària i unes poques per via telemàtica.
Tal com ha informat el cap de la Policia Local, Joan Mayans, la majoria d’infraccions són per estacionaments inadequats als nuclis urbans, amb una sanció d’entre 50 i 100 euros. Així mateix, el 20% restant de les denúncies es troben en període de tramitació pendents de cobrament, la majoria en la fase de requeriment d’identificació del conductor.
Els efectius de la Policia Local disposen de 8 aparells PDA. Aquests mecanismes són ordinadors de mà originalment dissenyats com agenda electrònica amb un sistema de reconeixement d’escriptura i una base de dades que permet consultar informació relativa al conductor prèvia introducció de la matrícula, així com la possibilitat dels efectius de Policia de consultar el Reglament General de Trànsit.
Aquest sistema permet emmagatzemar i tramitar la informació de manera àgil i segura, i ofereix a la ciutadania més facilitats en els tràmits administratius, a banda de garantir la transparència dels efectius de la Policia Local que disposen d’un control de les seues tasques diàries mitjançant un codi identificatiu.
Aquest mètode és possible gràcies a un conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Agència Tributària de les Illes Balears.