DEFORSAM (Defensores de Eivissa y Formentera de la Salud Mental)

DEFORSAM (Defensores de Eivissa y Formentera de la Salud Mental)
Av. Isidoro Macabich, núm.20 bis, 3r-3ra – 07800 Eivissa
deforsam@yahoo.es
www.deforsam.org
971 316 234 (Fax 971317364)

Any de fundació: 2003
Finalitat: Representació, defensa i promoció dels interesos de les persones amb enfermetat mental; formació laboral i l'inserció social i suport.
Núm. Registre Formentera: 61
Secció: E. Acció Social