Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener

Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener