Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)

Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessorad’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular deFormentera (CTA)