Llista definitiva d’aspirants admesos i modificació dels membres que conformen la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2017

Llista definitiva d’aspirants admesos i modificació dels membres que conformen la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2017