Resolució de Presidència sobre el control d’accés a l’àrea de gestió de residus d’es Cap de Barbaria

Resolució de Presidència sobre el control d’accés a l’àrea de gestió de residus d’es Cap de Barbaria