Bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2019-2020

Bases reguladores per a la convocatòria d'ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2019-2020