Certificat de l'acord de Ple relatiu a l'aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l’entorn rural

Certificat de l'acord de Ple relatiu a l'aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l’entorn rural i del paisatge de formentera efectuades per la Cooperativa del camp de Formentera durant l’any 2021