Anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial del Reglament del servei municipal de tanatori

Anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial del Reglament del servei municipal de tanatori