Anunci resolució procediment sancionador en màteria de turisme PS TUR 2/2020

Anunci resolució procediment sancionador en màteria de turisme PS TUR  2/2020