Resolució de la Presidenta del Consell Insular de Formentera finalitzador dels expedients sancionadors de venda ambulant 2020

Resolució de la Presidenta del Consell Insular de Formentera finalitzador dels expedients sancionadors de venda ambulant 2020