Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles

Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles