Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica