• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Sala de Premsa Hemeroteca Cultura i Patrimoni Neteja i desbrossament de la zona nord des Campament

Neteja i desbrossament de la zona nord des Campament

escampament jpgA partir de demà, s’inicien les feines de neteja i desbrossament de la zona nord de les restes de la colònia penitenciària de la Savina, coneguda també com es Campament. Aquest conjunt es troba inclòs dins el Catàleg del Patrimoni Cultural de Formentera (fitxa núm. 114), aprovat conjuntament amb la Revisió de les Normes Subsidiàries, i té assignat el grau de protecció A.

Aquest primera actuació, encomanada a l’empresa TRAGSA i que comptarà amb seguiment arqueològic preventiu, és la passa prèvia a la consolidació del mur que delimita el campament per la part de mestral, una de les estructures més significatives que es conserven d’aquest indret.

Aquesta intervenció de consolidació de les restes des Campament, va ser presentada pels Serveis Tècnics de l’àrea de Cultura i Patrimoni el passat mes de març. La proposta, plantejada com una primera fase d’intervenció, preveu la poda i eliminació de vegetació pròxima al mur de mestral i al voltant dels colls dels tres pous, la retirada de residus acumulats, la neteja de l’interior del clot dels pous i la consolidació del mur de mestral usant la mateixa tècnica constructiva (parament de doble filada de pedres amb rebliment central).

La Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, a l’article 22 estableix que els béns integrants del patrimoni històric de les Illes Balears han de ser conservats, mantinguts i custodiats pels propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors, els quals estaran obligats a facilitar la informació que demanin les administracions públiques competents sobre l’estat dels béns i la seva utilització. No obstant això, el Consell Insular de Formentera ha oferit als titulars dels terrenys on es troben les restes fer-se càrrec d’aquestes actuacions.

Es Campament constitueix un conjunt de restes d’estructures corresponents al camp de concentració que va funcionar entre el final de la Guerra Civil espanyola i el final de 1942. Posteriorment l’espai serví per allotjar-hi tropes i més tard s’hi va aixecar una altra construcció destinada a tenyidor de xarxes de pescadors. A fi d’aprofundir en la història d’aquest element patrimonial, el Consell Insular de Formentera ha encomanat un estudi històric de les restes a l’Obra Cultural Balear de Formentera, amb la qual el consell té signat un conveni de col·laboració que preveu, entre altres aspectes, assessorament científic a la institució en matèria de cultura i patrimoni.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera