• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Sala de Premsa Hemeroteca Cultura i Patrimoni El Consell de Formentera defensa el dret civil tradicional propi de les Pitiüses

El Consell de Formentera defensa el dret civil tradicional propi de les Pitiüses

consell2013 webEl Consell Insular de Formentera, va aprovar en comissió de govern del passat 11 d'octubre presentar al·legacions a l'Avantprojecte de Llei de Règim Patrimonial del Matrimoni de les Illes Balears.

La institució insular parteix del màxim respecte cap a tota la feina feta pel Consell Assessor de Dret Civil propi d'Eivissa i Formentera en la proposta d'avantprojecte, i coneix de primera mà les dificultats tècniques que han afrontat per arribar a un text final, però tot i així, es veu en l’obligació de presentar una sèrie d'al·legacions i suggeriments amb ànim de preservar les disposicions específiques aplicables a Eivissa i Formentera pel que fa al règim patrimonial del matrimoni, i tot posant l'accent en què, de la manera que es trobi més adequada tècnicament i efectiva, s’arribi a una solució de consens.

Davant la proposta de redactar una llei unificada per totes les Balears, obviant els drets civils tradicionals de cadascuna de les Illes, més present a la Compilació vigent de l'any 1990 i hereva de la de l'any 61, el Consell Insular de Formentera proposa com a possible solució l’esmena de crear un títol preliminar de les disposicions aplicables a les Illes de Mallorca i Menorca, i de les disposicions aplicables a les Illes d'Eivissa i Formentera.

La finalitat és mantenir les tradicions diferenciades de cadascuna de les illes en aquesta matèria. Així, es presenta una proposta de regulació de les relacions econòmiques derivades del matrimoni, regides per les disposicions pròpies de Mallorca i Menorca, i el mateix aplicable a les Pitiüses.

Tant l'Institut d'Estudis Eivissencs, ens que té el rang d'entitat consultiva en matèria de patrimoni històric i l'Obra Cultural Balear, entitat consultada en matèria de cultura i tradicions pel Consell Insular de Formentera, han fet públiques i presentat davant les institucions autonòmiques al·legacions i consideren que és necessària la protecció absoluta i plena del Dret Civil de les Illes d'Eivissa i Formentera, per tal d'evitar que pugui quedar diluït dins d'una legislació balear uniforme.

El Dret Civil propi de les Pitiüses és una mostra de la varietat i pluralitat jurídica interna, clau en el sistema de Dret Civil de les Illes i tret diferencial que s'ha de mantenir i potenciar, donat que es tracta de la pròpia idiosincràsia de cadascun dels pobles illencs. Aquesta expressió del Dret Civil en el seu vessant del règim patrimonial del matrimoni, segmentat per illes i no unificat, respon a la més estricta tradició que cal preservar i és una mostra de la pròpia cultura i tradicions autòctones insulars.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera