• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Sala de Premsa Hemeroteca Cultura i Patrimoni La torre des Pi des Català es converteix en la primera torre visitable per dins de Formentera

La torre des Pi des Català es converteix en la primera torre visitable per dins de Formentera

torre pi catala3Aquest divendres s'ha certificat el final de les obres de restauració de la torre des Pi des Català, situada a la vénda del mateix nom, a peu de la platja de Migjorn. Aquesta intervenció ha tingut un cost de 170.603€, i compta amb finançament del programa comarcal de les Illes Pitiüses Leader.

Després de la reforma, la torre des Pi des Català es converteix en la primera torre visitable per dins de Formentera. Un altre punt destacat és que les obres de consolidació de la torre han respectat els sistemes constructius originals, datats de la segona meitat del s.XVIII.

La reforma ha estat projectada per l'arquitecte Marià Castelló. El seguiment arqueològic de l'obra l'ha realitzat l'arqueòloga Maria José Escandell, i l'empresa que ha dut a terme els treballs operatius ha estat Refoart SL, especialitzada en patrimoni històric.

La torre des Pi des Català és un element declarat Bé d'Interès Cultural (BIC) en la categoria de monument, inclòs en el catàleg del patrimoni cultural de Formentera amb grau de protecció A. L'Estat la va cedir de forma gratuïta al Consell de Formentera el mes de maig de 2012, en compliment de les disposicions previstes en la Llei del patrimoni de les administracions públiques.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera