• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència Una sentència confirma que el Consell de Formentera ha respectat el dret fonamental de llibertat sindical

Una sentència confirma que el Consell de Formentera ha respectat el dret fonamental de llibertat sindical

La sentència número 229/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma de Mallorca, de data 2 de setembre de 2019 desestima la demanda de vulneració de dret fonamental de llibertat sindical d’UGT contra el Consell de Formentera.

Segons recull el text de la sentència, “ningún obstáculo u objeción se opuso por parte de la Administración para que el Sr. Mateos desplegara su actividad representativa/sindical en el seno de la Corporación”, per la qual cosa la fi del nomenament de funcionari interí d’aquesta persona no es va produir per la seva activitat sindical sinó per l’incompliment de les bases d’un borsí.

En concret, el demandant no es va presentar al lloc de treball durant els tres mesos del període de prova esgrimint alliberament sindical, sense tenir en compte que la base desena del procediment especificava que la superació del període de prova era necessari per culminar el procés selectiu.

La sentència, que retreu al demandant “la falta de incorporación a un puesto de trabajo cuyo origen estaba en un bolsín de interinos para cubrir puestos caracterizados por su necesidad y urgencia”, posa en alerta que la conducta de José Ramón Mateos “puede ser calificada como fraude de ley con arreglo a lo establecido en los artículos 6.4 y 7 del Código Civil”.

Recurs d’apel·lació
A més de desestimar la demanda de vulneració del dret fonamental de llibertat sindical, la sentència també desestima la demanda de vulneració del dret a la tutela judicial efectiva.

En canvi, la sentència sí que reconeix al demandant una de les tres peticions de vulneració de drets fonamentals, en concret la d’accés a la funció pública en condicions d’igualtat, capacitat i mèrit, fet que anul·la el decret de fi de nomenament com a funcionari interí del demandant.

El motiu descrit a la sentència és que “una decisión de este estilo debería haber ido precedida del correspondiente procedimiento en el que con audiencia del interesado, se hubiera dilucidado —con todas las garantías— si era o no conveniente la aplicación del contenido de esa base”.

El Consell de Formentera no va impulsar aquesta audiència prèvia perquè la considera contrària a la jurisprudència creada per la sentència 37/2017, que obliga l’aplicació rígida de tots els requisits d’unes Bases que impliquin capacitat discrecional.

Per aquest motiu els serveis jurídics del Consell Insular estan estudiant presentar un recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears amb l’objectiu de recuperar la validesa del decret de fi de nomenament i que la demanda sigui desestimada en la seva totalitat.


9 de setembre de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1