• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
11 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/62
12 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/405
13 Acord de la Junta de Govern del Consell Insular de Formentera d'Aprovació inicial d'Estudi de detall i Escriptura de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació anomenada UA EPJ-18 emplaçacda a Es Pujols
14 Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2022 d'aprovació definitiva d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària de la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-13, emplaçada al nucli des Pujols, TM Formentera
15 Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2022 d'aprovació definitiva d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària de la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-14, emplaçada al nucli des Pujols, TM Formentera
16 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2019/356
17 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/264
18 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/10277
19 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/259
20 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/203

Pàgina 2 de 21

2

Urbanisme i Ordenació del Territori

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE