• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
31 Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió ordinària celebrada l’1 desetembre de 2017 d’Aprovació Inicial d'Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació de la Unitatd’Actuació anomenada UA EPJ-19 emplaçada as Pujols
32 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 27 de maig de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC06 de Sant Francesc
33 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/284
34 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/283
35 Publicació Informació pública exp. 266/2017 de llicència d'obres a sòl rústic.
36 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/69
37 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 29 de juny de2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la CTA d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consellinsular de Formentera
38 Publicació BOIB Aprovació definitiva modificació pormenoritzada ús detallat parcel·la on s'instal·larà el futur Tanatori
39 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2017/313
40 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 31 de març de 2017 d’aprovació definitivade reordenació de volums a la parcel·la qualificada com ET 01-EPJ de la UA EPJ-06, as Pujols, TMFormentera

Pàgina 4 de 11

4

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1