• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
31 Publicació Informació pública exp. 266/2017 de llicència d'obres a sòl rústic.
32 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/69
33 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 29 de juny de2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la CTA d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consellinsular de Formentera
34 Publicació BOIB Aprovació definitiva modificació pormenoritzada ús detallat parcel·la on s'instal·larà el futur Tanatori
35 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2017/313
36 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 31 de març de 2017 d’aprovació definitivade reordenació de volums a la parcel·la qualificada com ET 01-EPJ de la UA EPJ-06, as Pujols, TMFormentera
37 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/150
38 Exp 112-2016 Habitatge a sòl rústic
39 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/87
40 Publicació d’Acord del Ple del CIF de 28 d’octubre de 2016 d’aprovació inicial de modificació d’ús detallat de la parcel·la 74 del polígon 7 del TM Formentera, per tal de possibilitar la ubicació del futur Tanatori Municipal

Pàgina 4 de 11

4

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1