• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
   Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
61 Inici de les tramitacions per l'obtenció de les corresponents pre-reserves per l'entrada, circulació i estacionament en les vies públiques de l'illa de Formentera per l'any 2019 17032
62 Aprovació de l’establiment i exacció de la taxa fiscal per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l’illa de Formentera així com d'aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora taxa 2019 17400
63 Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís local de conductor 2019 19275
64 Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 19426
65 Ampilació del termini d'exposició pública del Pla de Mobilitat Sostenible de l'illa de Formentera 19857
66 Pla de Mobilitat Sostenible de l'illa de Formentera 21508
67 Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 19927
68 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per l'accés i estacionament al Parc Natural de Ses Salines 19569
69 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la Plaça d'Europa des Pujols de Formentera 19530
70 Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina 19214

Pàgina 7 de 9

7

Ens trobareu a:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear