• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Medi Ambient

Retirades prop de 1.500 bosses durant la primera setmana de la campanya terrestre contra la processionària del pi

foto-2-campanya-processiona--rEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que la setmana passada va començar una nova campanya de control de la plaga de la processionària del pi a l’illa. Aquesta campanya es porta a terme conjuntament amb el departament de Sanitat Forestal del Govern balear i l’Ibanat. La intervenció s’està realitzant amb una empresa de treballs forestals professionals, que fa un tractament terrestre que es basa en la retirada manual i mecànica de bosses de processionària i posterior crema controlada a la planta de tractament. En la primera setmana ja s’han retirat prop de 1.500 bosses, en una campanya que es perllongarà fins al pròxim dijous. El pressupost de la campanya és de 4.436 euros.

De moment, les actuacions s’han fet as Ca Marí, es Carnatge, Punta Prima, es Cap, cala en Baster i la zona de Migjorn. Aquestes batudes es fan gràcies també a la col·laboració dels ciutadans, que disposen de tres vies per comunicar els llocs on hi ha bosses de processionària: a l’APP Línia Verda, on hi ha una secció per poder notificar la localització exacta; telefonant a l’àrea de Medi Ambient 971321210 o enviant un correu electrònic a mediambient@conselldeformentera.cat.

Col·laboració ciutadana i dels caçadors
El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha agraït la col·laboració ciutadana “a l’hora de detectar i informar sobre els llocs on hi ha bosses perquè puguin ser retirades”, però també ha recordat “la greu incidència d’aquesta plaga a Formentera, on s’ha propagat de manera exponencial els darrers anys”. En aquest sentit, es demana als propietaris dels terrenys la implicació per ajudar a reduir aquest problema que afecta els nostres arbres, com indica l’obligació que els propietaris tenen de mantenir en condicions fitosanitàries els boscos de la seva propietat, d’acord amb el previst a l’article 19 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.

Sanz també ha destacat la batuda feta el passat mes de gener per l’associació de caçadors de l’illa, que varen emprar un cap de setmana i més de mil cartutxos per eliminar les bosses de processionària.

Aquesta campanya d’eliminació de bosses es fa en coordinació amb la conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears i s’inclou dins el pla de control de la processionària que va començar el passat mes d’octubre amb la fumigació aèria de zones afectades mitjançant helicòpter amb el producte fitosanitari Bacillus thuringiensis per lluitar contra aquesta plaga.

13 de febrer de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera genera un 5% menys de residus en 2019 arran de l’increment de la recollida de matèria orgànica i la millora en la separació

photo-2020-02-06-10-35-22-1-El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que Formentera va generar l’any passat un 5% menys de residus en comparació amb 2018. En total, el 2019 a l’illa es varen recollir un total de 9.519,34 tones (t) davant de les 10.032,18 t que es varen enviar l’any passat a l’abocador de Ca na Putxa, d’Eivissa.

Aquestes xifres han disminuït principalment per mor de dos factors, segon explica el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz: “En primer lloc, cada vegada hi ha més conscienciació a Formentera i es fa una millor separació del vidre, paper i cartó; i per altra banda, és gràcies l’augment de recollida de l’orgànica que s’ha incrementat un 29,98% en un any”. La recollida de l’anomenada ‘cinquena fracció’ ha passat en un any de les 541,77 t recollides el 2018 a les 704,11 de l’any 2019. “Aquestes dades són gràcies a la feina que s’està fent en la campanya de recollida porta a porta que es fa principalment en el nucli urbà des Pujols entre els comerços que estan adherits i entre els grans generadors de residus de l’illa", ha subratllat el conseller. Aquest servei, segon ha destacat el conseller, ha disposat de l’assessorament d’informadors ambientals i de zelador de l’àrea de Medi Ambient, que han fet el seguiment de la campanya.

Resta de residus

Respecte a la resta de dades, l’any passat es varen recollir 6.902,98 t de residus sòlids urbans (RSU) enfront de les 7.509,84 t de 2018 (un 8,08% menys); de paper i cartó es varen recollir 958,58 t enfront de les 955,35 t de 2018 (un 0,34% més); d’envasos es varen recollir 680,42 t enfront de les 569,79 t de 2018 (un 19,42% més); i de vidre, 977,36 t enfront de les 997,20 t de 2018 (un 1,99% menys).

Amb les xifres de recollida orgànica selectiva, sumades a les de recollida de residus reciclats (vidre, envasos, paper i cartó) d’aquest any, el Consell de Formentera s’apropa més a l’objectiu marcat per la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats, que determina que el pes del residu reciclable ha de ser el 50 % del total. Ara mateix, el percentatge és del 32,48%, quatre punts més que al mateix mes que l’any passat.

L’agost ha estat el mes amb més quantitat de residus recollits, amb 1.637 tones, seguit de juliol, amb 1.528 tones i juny amb 1.271, 76 tones. El mes amb menys residus recollits és desembre, amb 356, 71 tones i després gener, amb 363,82.

Referent al servei, el conseller Sanz ha destacat que “s’ha realitzat un control de l’increment dels serveis de recollida, així com s’ha reforçat els serveis que ho demandaven per evitar problemes de saturació de contenidors i residus sense recollir. També s’han augmentat i redistribuït les freqüències d’aigualleixos i recollida manual en nuclis urbans com la Mola o es Pujols per donar servei a la demanda real”.

271 palets reciclats en quatre mesos

La conselleria de Medi Ambient va posar en marxa l’any passat un servei de reutilització de palets a la Deixalleria. Des del passat 18 de setembre, quan va començar el servei, s’han retirat un total de 271 palets, fet que ha suposat a més un estalvi de 1.151,75 euros, ja que en l’actualitat, aquests palets s’enviaven a la planta de transferència per ser triturats i posteriorment es traslladen a Eivissa, el que suposava un sobrecost econòmic per al Consell de Formentera.

Tots aquells que estiguin interessats a recollir palets poden acudir a la Deixalleria on s’ha habilitat un punt de lliurament i recollida. Les persones que els retirin han de complir amb una sèrie de requisits, com la prohibició de vendre els palets un cop adquirits, fer un bon ús d’ells i respectar tot el que afecti la normativa de Medi Ambient. A més, es prohibeix específicament la crema dels palets tractats amb pintures o vernissos.


6 de febrer de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Ferrer i Yllanes es reuneixen per tractar la situació energètica de l’illa de Formentera

reunioenergiaj1La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer i el vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes han mantingut avui una reunió a la seu del Consell de Formentera. A la trobada també han assistit els consellers insulars de Territori, Rafael González i de Medi Ambient, Antonio J.Sanz, així com el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Aitor Urresti.

A la reunió s’han tractat diversos temes importants per Formentera, tots ells de temàtica energètica. Per una banda, el vicepresident ha explicat que el projecte del tercer cable elèctric, que connectarà Eivissa amb Formentera, segueix els tràmits de manera adequada i està en fase d’avaluació ambiental.

En segon lloc, també s'ha parlat sobre els tràmits que estan realitzant per solucionar el problema que genera la subestació elèctrica de Gesa als veïns des Ca Marí. Un problema sobre el qual la presidenta ha demanat que “s'actuï amb urgència perquè es pugui solucionar al més aviat possible els problemes que pateixen els veïns de la zona”.

Instal·lacions energètiques
Així mateix, la presidenta ha explicat que el Consell ja ha començat a treballar per preparar el pla especial d’energies renovables a Formentera que regularà d’aquest tipus d'instal·lacions perquè es pugui garantir la sostenibilitat energètica, mediambiental i paisatgística de la nostra illa.

Per últim, el vicepresident del Govern ha recordat que aquesta tarda es fa a la sala de plens (al costat del Centre de Dia), una jornada informativa sobre subvencions per instal·lacions fotovoltaiques que impulsa el Govern. La presidenta ha animat a tota la població a apostar pel foment de les energies renovables, i el vicepresident ha destacat la “idoneïtat de Formentera per sumar-se a la transició energètica degut a les seves dimensions i als seus nivells de consum d’energia”.

27 de gener de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell convoca a empreses i particulars a la presentació de les subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques a l’illa

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, convoca a particulars, empreses i associacions de l’illa a la presentació de la convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques que concedeix el Govern balear l’any 2020.

La presentació es realitzarà el proper dimarts 21 de gener a les 16 hores al saló d’actes del Consell i comptarà amb la presència del conseller de Transició Energética del Govern balear, Juan Pedro Yllanes; el conseller insular de Medi Ambient, Antonio J. Sanz; el conseller insular de Territori, Rafael González i el director d’Energia i Canvi Climàtic, Aitor Urresti.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha animat la ciutadania de l’illa a participar en aquesta sessió informativa. “Aquestes ajudes són un incentiu més per tothom que tenen com a objectiu impulsar la incorporació de fonts d’energia renovable que redueixen el consum procedent de la xarxa energètica convencional”.

En el cas de les pimes, les associacions empresarials, comunitats de propietaris i entitats sense ànim de lucre són subvencionables les inversions en noves infraestructures fotovoltaiques i noves ampliacions d’instal·lacions existents amb una potència de pic per instal·lar fins a 50 kWp. En el cas de les instal·lacions promogudes per particulars, 3 kWp. Quan la potència de la instal·lació sigui superior a aquests dos límits, se subvencionaran únicament els primers 50 kWp i 3 kWp, segons correspongui.

Pel que fa als projectes d’energia microeòlica, la convocatòria estableix que es podran subvencionar fins a 10 kWp dels projectes de pimes, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials i fins a 5 kWp; en el cas de les persones físiques, la quantitat de kWp subvencionable serà de 10 kWp. A més, els molins s’hauran d’integrar en el paisatge i no es podran fer servir suports metàl·lics tipus gelosia, segons queda establert en els requisits de la convocatòria.

Per poder accedir als ajuts, les inversions en sistemes d’acumulació d’ió liti que s’incorporin a les noves instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques hauran de tenir una capacitat d’acumulació entre 2 kWp i 12 kWp i una garantia mínima de funcionament certificada pel fabricant de cinc anys.

Quantia de les subvencions
La convocatòria d’ajudes estableix una quantia màxima subvencionable del 50% de la inversió total del projecte en el cas de les persones físiques, de les entitats sense ànim de lucre i de les comunitats de propietaris. Aquest percentatge és del 30% per les pimes i les associacions empresarials.

Requisits per presentar-se a la convocatòria
Els projectes que es presentin a aquesta convocatòria de subvencions s’han de dur a terme dins el territori de les Illes Balears. A més, s’han d’executar dins el període que va des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi la resolució d’atorgament. En qualsevol cas, tanmateix, no podrà ser posterior al 30 de setembre de 2020.

El termini de presentació de les sol·licituds es va iniciar el 7 de gener i finalitza el 28 de març de 2020.

Aquesta és una convocatòria amb caràcter d’incentiu i amb l’objectiu d’impulsar la incorporació de fonts d’energia renovable que redueixen el consum procedent de la xarxa energètica convencional. Per tant, els projectes que s’hi presentin no es poden haver iniciat amb anterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut. Els treballs preparatoris, però, com l’obtenció de permisos i la realització d’estudis previs de viabilitat, no es consideren inici dels treballs.

Aquesta convocatòria pública d’ajuts està cofinançada al 50% amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.


17 gener de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell recorda als propietaris l’obligació d’informar sobre la presència de bosses de procesionària en els seus terrenys

processiona--riajjjEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, recorda l’obligació que té la ciutadania d’informar sobre la presència de bosses de processionària del pi i de mantenir en condicions fitosanitàries els boscos de la seva propietat, d’acord amb el previst a l’article 19 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat Vegetal. Recentment, el servei de Sanitat Forestal de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat ha realitzat tractaments aeris amb helicòpter específics per combatre la plaga de la processionària del pi amb l’agent biològic Bacillus thuringiensis.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha insistit en “la importància d’aquesta mesura i en l’obligació que tenen els propietaris de retirar les bosses de processionària i que en cas de no poder fer-ho contacten amb la conselleria de Medi Ambient per sol·licitar assessorament”.

La propagació de la plaga a indrets de l’illa de Formentera no tractats durant els mesos d’hivern es manifesta per l’aparició de fulles seques als extrems de les branques de pi i l’agrupació d’erugues formant bosses de processionària del pi per combatre el fred. La processionària del pi és un insecte defoliador —això és, que s’alimenta de fulles— que ataca el pi blanc i que pot arribar a afectar-lo de manera greu si aquests atacs són molt intensos i repetits o si els arbres es troben debilitats. Aquest fet s’ha de tenir ben present, ja que pot constituir un problema molt greu pels nostres pinars.

Des de l’àrea de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera i del Servei de Sanitat Forestal del Govern de les Illes Balears, es recorda a la ciutadania que:

1.- Han de comunicar a les administracions assenyalades la presència de processionària, indicant la posició i el nombre de bosses. Es poden posar en coneixement del Consell Insular de Formentera a través de l’APP Línia Verda, instància o presencialment a l’oficina de l’àrea de Medi Ambient.

2.- En els casos dels propietaris que tinguin pins afectats han de procedir a eliminar les bosses.

3.- El mètode més efectiu per l’eliminació de la plaga és tallar la bossa de la processionària i cremar-la.

4.- S’han de prendre les mesures d’autoprotecció necessàries per evitar que els urticants de l’eruga puguin afectar a la persona que realitza la talla, com ara emprar roba de màniga llarga, guants i ulleres de protecció.

5.- Cal tenir present que en el moment de tallar la bossa es poden despendre pels urticants i per l’acció del vent poden entrar en contacte amb la pell i produir erupcions i/o reaccions al·lèrgiques, per la qual cosa es recomana tallar les bosses en contra de la direcció del vent (a la persona que talla la bossa el vent l’ha de venir de l’esquena).

6.- Les bosses tallades s’han de cremar a una zona allunyada de la massa boscosa per minimitzar el risc d’incendi.

7.- Les erugues també es poden eliminar esclafant-les per processos mecànics o bé destruir-les mitjançant tirs d’escopeta. En aquest darrer cas s’ha de disposar de llicència de caça, així com donar compliment a les Normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixin per la temporada 2019/2020 a l’illa de Formentera (BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2019).

Per més informació poden consultar el web de Sanitat Forestal a la següent adreça electrònica: http://sanitatforestal.caib.es , o posar-se en contacte amb el servei de Sanitat Forestal mitjançant telèfon 971 17 66 66 o el correu electrònic sanitatforestal@caib.es, o bé amb l’Àrea de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera a les oficines del carrer Mallorca, 15 (baixos) de Sant Ferran de ses Roques, telefonant al 971 32 12 10 extensió 1 o mitjançant el correu electrònic mediambient@conselldeformentera.cat.

13 gener de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 5 de 41

5

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges cat baix