• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis

Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d'una borsa de tècnics/iques d´arxiu, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d'una borsa de tècnics/iques d´arxiu, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos

Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d'una borsa de Psicòlegs/ogues, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera.

Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d'una borsa de Psicòlegs/ogues, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

BOIB

Llista provisional d'aspirants d'ademesos i exclosos

Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d’una borsa de Tècnics/iques d’Administració General, subescala tècnica, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del CIF

Bases que regiran el concurs-oposició

Declaració convocatòria deserta

Resolució

Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d'una borsa de llicenciats/ades en Dret o graduat/ada en Dret, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del CIF

Bases que regiran el concurs-oposició

Llistat provisional d'aspirants admesos/exclosos

Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de Policia local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari

Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de Policia local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari

BOE

Llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses

Acta núm. 1 de constitució del Tribunal (15/01/2020)

Acta núm. 2 de realització de les proves d'aptitud física vinculades a les funcions del lloc de treball (22/01/2020)

Acta núm. 3 de realització de las proves de coneixement vinculdes a les funcions del lloc de treball (22/01/2020)

Acta núm. 4 de realització de les proves de desenvolupament i d'aptitud psicotècnica i de personalitat (22/01/2020)

Acta núm. 5 de correcció de les proves escrites de desenvolupament i d'aptitud psicotècnica i de personalitat (23/01/2020)

Acta núm. 6 d'obertura de sobres amb la identificació personal dels aspirants i creuament de les dades personals amb les qualificacions de la segona, tercera i quarta prova del procés selectiu (24/01/2020)

Acta núm. 7 de revisió de la prova quarta del procès selectiu (04/02/2020)

Acta núm 8. llista definitiva d'aspirants que han superat totes les proves eliminatòries, per ordre de puntuació obtinguda (05/02/2020)

Decret proposta nomenament policies locals, funcionaris de carrera en pràctiques (11/02/2020)

Proposta nomenament policies locals, funcionaris de carrera en pràctiques (14/02/2020)

Més articles...

Pàgina 3 de 4

3

Recursos Humans

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1